ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η ΣΥΝΕΠ Α.Ε. με την υποστήριξη εξειδικευμένου προσωπικού και συνεργατών, αναλαμβάνει να παρέχει τις υπηρεσίες της σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό κυρίως τομέα, Πρωτογενή και Δευτερογενή. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες της καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

 

'-Γενικού επιχειρηματικού ενδιαφέροντος

'-Χρηματοοικονομικό

'-Τραπεζικό

'-Φορολογικό

 

Εκπόνησης μελετών εξυγίανσης
* αναλυτική καταγραφή και ποσοτικοποίηση όλων των απαιτούμενων πόρων για την υλοποίησή της επένδυσης.
* λεπτομερή μελέτη και ανάλυση της αγοράς.
* ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης (ανταγωνισμός).
* καθορισμός των εναλλακτικών σεναρίων υλοποίησης.
* αξιολόγηση και αποτίμηση των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων της επένδυσης

* Σύνταξης επιχειρηματικών σχεδίων

* Αξιοποίηση βέλτιστων πηγών χρηματοδότησης

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΡΚΑΔΙΑΣ 26Δ & Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, ΑΘΗΝΑ,Τ.Κ. 11526
Τηλ: 2107715801 Fax: 2107715802
email: info@sinep.grΑκολουθήστε μας: